När stubben är borta vad gör du sedan?

När stubben är borta från trädgården är det dags att täcka hålet efter stubbortagningen eller plantera någonting nytt i gropen, men går det?

Det här kan du göra när stubben är borta

Återanvänd träflisen när stubben är borta
Återanvänd träflisen när stubben är borta.

Återanvänd träflisen

Oavsett om du har anlitat någon för att fräsa bort stubben eller om du har hyrt en stubbfräs så får du en restprodukt över i form av träflis efter stubbfräsningen. Det är något som du kan återanvända i din trädgård som marktäckare, i komposten eller som fyllnadsmassa.

Träflis som marktäckare

Träflisen kan du med fördel använda som marktäckare i rabatter, under buskar och häckar. Det gör att du får ett skyddande lager med träflis som håller ogräset borta och bidrar till att hålla kvar fuktigheten i marken bättre. Dessutom stimulerar träflis i ytskiktet mikrolivet i jorden.

Blanda i träflis i komposten

Om det finns mycket kväverikt material i komposten såsom gräsklipp eller grönsaksavfall sker nedbrytningen snabbt. Däremot dämpas nedbrytningen av kväverikt material med kol som bildas när träflis kvistar och andra trärester bryts ned. En långsammare nedbrytning av komposterat material resulterar till stabila humusföreningar.

Det innebär att det är bra att blanda ned rikligt med trämaterial, som träflis och kvistar i komposten om den fylls mycket med kväverikt material. Ideella förhållandet av kol (C)/kväve (N) bör ligga på 30:1.

Täck gropen när stubben är borta

Oftast är det inga problem med att täcka över hålet med flisresterna om det ska sås gräs där stubben har legat. Det går även att blanda träflisen med ny näringsrik jord vid grässådd. När vi renoverar gräsmattor så lägger vi på ett sista lager med enbart K-dress för att gräsfröna ska etablera sig bättre.

Till sist så jämnar du av marken med en dressraka för att få en jämn och fin markyta. Passa på att lufta gräsmattan med en gräsmatteluftare runt omkring gropen om marken skulle vara kompakt. Det är lätt hänt att marken kompaktares om det har stått tunga maskiner runt om stubben och arbetat. Piphålen från gräsmatteluftaren gör att luft, vatten och näring tränger lättare ned till gräsrötterna.

Jämn markyta med dressraka när stubben är borta
När stubben är borta lägger du till sist på ett jordlager och jämnar av marken med dressrakan.

Nyplantering i gropen efter stubben

Tänk på att det inte går att plantera vad som helst efter att stubben har blivit borttagen. Ska den gamla stubben ersättas med ett nytt träd är det viktigt att du kollar upp med växtodlaren om det gamla trädet går att ersättas av samma växtslag. 

Generellt planterar man inte samma växtslag på samma plats där det tidigare har stått en växt av samma art. I annat fall finns det risk att den nya plantan inte växer som den ska.

Nyplantering efter häckfräsning
Nyplantering efter häckfräsning är inga problem då de gamla rötterna inte går så djupt.

Problem vid nyplantering

Vidare måste du tänka på att när trädrester i marken bryts ned bildas koldioxid och vätgas som omvandlas till svavelväte och metangas. Det är något som är mycket giftigt för växternas rotsystem som senare leder till att plantan dör.

Av den anledningen är det bättre att plantera en ny växtplanta någon meter bort från den platsen stubben stod. Därmed finns det ingen risk att rötterna på den nya växtplantan kommer till skada.

Checklista när stubben är borta:

Kontakta oss!

Step 1 of 2

Mer läsning om stubborttagning

Varför du ska ta bort stubben
Stubborttagning
Robert

Varför du ska ta bort stubben?

Hem Det finns flera anledningar till varför du ska ta bort stubben från din trädgård. Många trädgårdsentusiaster tycker att stubben blir ett väldigt trevligt inslag i sin trädgård men faktum är att stubben gör mer skada en nytta. Av den

Läs mer »
Stubbfräsning i Stockholm
Stubborttagning
Robert

Pris stubbfräsning av stubbar-häckar-buskar

Hem Pris stubbfräsning – vad kostar stubbfräsningen? Pris för stubbfräsning av stubbar, häckar och buskar påverkas av flera saker. Vad stubbfräsningen kommer att kosta baseras flera olika parametrar. Här på sidan har vi samlat information om vilka faktorer och omständigheter

Läs mer »
Få bort stubbar och rötter på egen hand
Stubborttagning
Robert

Få bort stubbar och rötter på egen hand

Hem Få bort stubbar och rötter på egen hand Få bort stubbar och rötter på egen hand med denna guide till hjälp. Blockerade trädet utsikten från fönstret? Så du ringde en trädfällare för att ta ned trädet. Nu sticker en

Läs mer »
Utgrävd stubbe för att ta bort stubben med kaliumnitrat eller tigersåg
Stubborttagning
Robert

Guide – Ta bort stubbar med tigersåg

Hem Att ta bort stubbar kan vara en svår uppgift, särskilt om det rör sig om envisa stubbar av lövträ. Men du kan ta bort stubbar med tigersåg. Den sågen är utformade för att skära igenom hårt trä och drivs

Läs mer »

Lämna en kommentar