Varför du ska ta bort stubben?

Det finns flera anledningar till varför du ska ta bort stubben från din trädgård. Många trädgårdsentusiaster tycker att stubben blir ett väldigt trevligt inslag i sin trädgård men faktum är att stubben gör mer skada en nytta. Av den orsaken bör du få bort det mesta av trädstubben som sticker upp ur marken efter trädfällningen.

Finare gräsmatta utan skräpiga stubbar

Trädstubbar och rötter som sticker upp från marken ger oftast ett skräpigt och rörigt intryck. Efter en tid när stubben börjar ruttna blir det alltmer skräpigt runt omkring den. En borttagen trädstubbe skapar ett välvårdat intryck i din trädgård och underlättar även framkomligheten för en gräsklippare.

Varför du ska ta bort stubben

Fem anledningar till varför du ska ta bort stubben

Säkrare för robotgräsklipparen

Robotgräsklipparen arbetar mycket effektivare om gräsmattan är fri från olika hinder såsom stubbar och rötter. Dessutom finns det risk att robotgräsklipparen skadas när den kör över uppstickande trädrötter. I värsta fall kan det leda till att klippmotorn behöver bytas ut.

Väljer du däremot att behålla stubben i samband med en installation av robotgräsklippare så är det viktigt att stubben blir avskärmad. Det görs genom att installatören skapar så kallade öar runt stubben och trädrötterna med begränsningskabeln. Ön gör att robotgräsklipparen inte blir skadad men det leder också till att gräset inte blir klippt intill stubben.

Stubbar är ett perfekt insektshotell

Även om insekter är ett viktigt inslag för den biologiska mångfalden så kan skadeinsekter bli ett oönskat inslag i din trädgård och närliggande hus. Helst vill du se insekter, som vildbin, nyckelpigor och fjärilar eftersom de förbättrar skörden av frukt och bär.

En trädstubbe kan vara det perfekta insektshotellet för många olika typer av skadeinsekter som till exempel hästmyror, svartmyror, trädgnagare, husbockar, skalbaggar och möss för att nämna några exempel. Speciellt gamla fuktiga stubbar är som ett femstjärnigt hotell för de mest aggressiva skadeinsekterna. Av den anledningen är det viktigt att mesta av det som har blivit kvar efter trädfällningen tas bort.

Genom att ta bort stubben från din trädgård tar du även bort en potentiell grogrund för olika typer av skadedjur. Det gör att risken minskar för obehag och skador på närliggande husbyggnader.

Stubbar ett perfekt insektshotell för skadedjur
Stubbar ett perfekt insektshotell för skadedjur

Gamla stubbar förstör sin omgivning

Gamla trädstubbar kan ibland börja skjuta nya stubbskott eller rotskott och ny oönskad vegetation börjar växa i den gamla trädstubben. Det gör att nya träd börjar till slut växa i området intill den gamla stubben. Nya rotskott stör dessutom tillväxten av närliggande växter och stjäl viktig näring och vatten från din kanske nyligen renoverade gräsmatta.

Om det finns svamp i stubbarna kan den sprida sig till närliggande friska träd. Är stubben angripen av hussvamp så kan den breda ut sig till närliggande husbyggnader. Hussvampen tar sig fram från våning till våning via fönsterkarmar och dörrposter. Svampen kan sedan sprida sig genom murverk och tegelväggar med hjälp av en metod för att producera syra vilket gör svampen kapabel till att fukta och attackera närliggande trämaterial.

Mot den bakgrunden är bara det en anledning till att många vill få bort sina stubbar för att skydda sina fastigheter och växtligheter i trädgården.

Säkrare miljö med borttagna stubbar

Det är särskilt viktigt för fastighetsägare, företag och kommuner att tänka på att ta bort stubbrester från gamla träd för att därmed undvika olyckor. Borttagningen av trädstubbar och rötter ger en säkrare utomhusmiljö och tar bort risken för att någon skulle snubbla och eller skada sig. På så sätt undviker man eventuella skadestånd i samband med fallolyckor och skador.

Gamla stubbar kan också orsaka skador på gräsklippare och andra trädgårdsredskap under pågående trädgårdsskötsel av grönområdet. Detta i sin tur kan leda till driftsavbrott och höga kostnader för service och reparationer. 

Stubborttagning med stubbfräsning i Stockholm Uppsala
Borttagning av stubbe i Flottsbro friluftsområde, Huddinge Stockholm.

Bli av med stubben

Nu vet du varför du ska ta bort stubben men hur gör du för att bli av med trädstubben från din trädgård? Du kan ta bort stubben själv och då har vi en guide som berättar hur du gör. Dock är det väldigt jobbigt att få bort stubben på egen hand och du kommer att förstå varför när du läser guiden.

Däremot är stubbfräsning för att ta bort stubbar det snabbaste och smidigaste sättet att bli av med stubbar jämfört med om du skulle göra arbetet själv. Dessutom blir det bra mycket mindre avtryck på mark och kringliggande omgivning om stubben tas bort med stubbfräsning.

Kontakta oss

Step 1 of 2

Mer läsning om stubborttagning

Ta bort stubben med salt
Stubborttagning
Robert

Vill du ta bort stubben med salt?

Hem Att ta ned ett träd är ett bra sätt att frigöra utrymme och låta solljus komma in på fastighetens solpaneler. Men om en stubbe lämnas kvar kan det skapa irritation. Den kan utgöra en snubbelrisk och kan skada dig

Läs mer »
Få bort stubbar och rötter på egen hand
Stubborttagning
Robert

Få bort stubbar och rötter på egen hand

Hem Få bort stubbar och rötter på egen hand Få bort stubbar och rötter på egen hand med denna guide till hjälp. Blockerade trädet utsikten från fönstret? Så du ringde en trädfällare för att ta ned trädet. Nu sticker en

Läs mer »
Utgrävd stubbe för att ta bort stubben med kaliumnitrat eller tigersåg
Stubborttagning
Robert

Guide – Ta bort stubbar med tigersåg

Hem Att ta bort stubbar kan vara en svår uppgift, särskilt om det rör sig om envisa stubbar av lövträ. Men du kan ta bort stubbar med tigersåg. Den sågen är utformade för att skära igenom hårt trä och drivs

Läs mer »
Varför du ska ta bort stubben
Stubborttagning
Robert

Varför du ska ta bort stubben?

Hem Det finns flera anledningar till varför du ska ta bort stubben från din trädgård. Många trädgårdsentusiaster tycker att stubben blir ett väldigt trevligt inslag i sin trädgård men faktum är att stubben gör mer skada en nytta. Av den

Läs mer »

Lämna en kommentar